Uppskattade Artur Erikssonkväll i Ljurhalla

Missionskyrkan i Ljurhalla var fullsatt av åhörare från många platser när det var dags för en kväll till minne av en av våra mest kända och älskade kristna sångare och förkunnare under 60-, 70- och 80-talet. Författaren och teologie doktor  Karin Johansson, Alingsås, gav en sammanfattning av Artur Erikssons barndom, uppväxt och livsgärning i kyrkans tjänst. Uppgifterna och fotona var hämtade från hennes nyutgivna bok på om sångaren.

Nårungakören framförde ett flertal av de sånger Artur Eriksson sjöng, de flesta av dem skrivna och vissa fall även tonsatta av honom. Körledaren Hans-Lennart Raask hade nära samarbete med Artur Eriksson i många år och flera av sångerna var tonsatta och arrangerade av Hans-Lennart, som också berättade några minnen från vänskapen dem emellan.

De flesta av åhörarna kände igen sångerna och bland de som framfördes kan nämnas ”Ovan där”, Halleluja han lever”, ”Så helt förlåter Gud”,  samt ”Frälsare på korsets stam” 

Jörgen Edelgård, som tillsammans med Hans-Lennart Raask, var delaktig i utgivandet av Artur Erikssons bok ”Blomstersång i barndomsland” sammanfattade kvällen och alla i kyrkan deltog i avslutningssången ”Ära Halleluja”. Efter mötet serverades det smörgås och kaka. 

Verna Liljegärd och Eva Ahlsen sjunger duett i Nårunga kören.

Verna Liljegärd och Eva Ahlsen sjunger duett i Nårunga kören.