Trygga Möten

På söndag har vi glädjen att få Mikael Nilsson från Equmenia för att hålla en Trygga Möten-kurs för oss. Såhär skriver Equmenia om kursen:

”Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp.”

Kursen startar ca 11:30 nu på söndag (14 april) och anmälan görs senast fredag 12:e april till [email protected]

trygga.jpg