Om equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna ungdomsförening. Runt om i landet finns cirka 450 lokalföreningar med totalt cirka 30 000 medlemmar. Varje vecka samlas barn, ungdomar och ledare över hela landet för olika aktiviteter som till exempel scouting, körsång och sport. Riksorganisationen Equmenia stöttar lokalföreningar med bland annat ledarutveckling, läger, scouting och musik, men jobbar även internationellt med olika biståndsprojekt.
Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias ledord. 

equmenia Ljurhalla

equmenia Ljurhalla är en ideell förening med anknytning till Equmeniakyrkan Ljurhalla. Föreningens ungdomsarbete bedrivs i huvudsak av equmenia, där många församlingsmedlemmar är ledare.

Ungdomsarbetet i equmenia Ljurhalla bedrivs med utgångspunkt i den kristna bekännelsen "Jesus Kristus är Herre". Vi vill genom vårt arbete i bygden presentera det kristna budskapet om Jesus Kristus och uppmuntra barn och ungdomar till en personlig kristen tro och delaktighet i den kristna församlingen och dess verksamhet. Förutom samlingarna under veckan ordnar föreningen hajker och olika läger, under både sommar och vinter tillsammans med andra equmenia-föreningar.
 

equmenia Ljurhallas betalningsalternativ

 
  Bankgiro

  Bankgiro

 
129-0980123 311 71 65


Medlemskap i equmenia Ljurhalla

I equmenia Ljurhalla tar vi inte ut någon medlemsavgift av våra medlemmar. Alla som vill ska ha en möjlighet att vara med i vår förening och verksamhet. Att vara medlem i equmenia innebär inte att man automatiskt är med i församlingen, det är två åtskilda medlemskap.

När en deltagare blivit medlem förs denne in i ett medlemsregister. I registret finns uppgifter om namn, adress, telefonnummer och födelsedatum, samt vilken eller vilka aktiviteter medlemmen deltagit i. Församlingen erlägger varje år en avgift till datainspektionen för tillstånd att föra medlemsregister. Tillståndet gäller även för equmenia.

Uppgifterna i medlemsregistret används främst vid utskick av equmenia-program och som statistikunderlag för att kunna söka aktivitetsbidrag från kommunen och equmenia i Sverige. Vill man av någon anledning inte finnas kvar i registret, är det naturligtvis fritt att gå ur. Meddela i så fall någon ledare.
 

Drogfrihet

equmenia Ljurhalla ser det som en självklarhet att bedriva en helt drogfri verksamhet. Vi vill visa våra barn och ungdomar på ett sunt levnadsätt utifrån kristen tro. Vi har i våra stadgar antagit en policy och väljer varje år en droginformatör som ska arbeta med dessa frågor i föreningen.
 

Försäkring

Alla equmenias föreningar omfattas av ett försäkringsskydd genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.
Läs mer om försäkringsvillkoren

När din lokalförening betalat medlemsavgift till equmenia omfattas alla barn, ungdomar och ledare av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under aktiviteterna samt på resan till och från aktiviteterna.

Försäkringen gäller personskador vid olycksfall. Det finns även ett tillägg för förstörda glasögon.