Hjälp flyktingar

Församlingen har anmält sitt intresse för att öppna kyrkans lokaler för tillfälligt boende. Det är inte klart ännu hur lokalerna kan komma att användas.
Som enskild kan du ge socialt stöd, bli fadder, bli god man till ensamkommande flyktingbarn, skänka kläder och skor, mm. Behoven är många!

Läs mer här