Årshögtid

Equmeniakyrkan Ljurhalla firar sin årshögtid den 13-14 februari. Församlingens medlemmar kallas till årsmöte på lördagen den 13 februari kl. 16.00 och därefter välkomnas alla till högtidsgudstjänst på söndagen kl. 10.00.