Tid för Andrum

En gång i månaden, vanligtvis på söndagskvällar, är det ”tid för andrum” som är en ny gudstjänstform där man bara får vara för att hämta andan. Större delen av kvällens knappa timme lyssnar man på musik och under tiden finns några stationer för dem som vill med nattvard, ljuständning, förbön etc.