Alpha-kurs i höst

I höst ger Equmeniakyrkan Ljurhalla alla en chans att få upptäcka och diskutera vad kristendom handlar om. Vad är meningen med livet? Alpha-kursen som startar 22 september kl 18.30 vill försöka ge svar på frågan. Fram till 15 mars träffas gruppen sedan var fjortonde dag för att i gemenskap över en bit mat (till självkostnadspris) få lyssna till föredrag och diskutera veckans tema. Kursen hålls av pastor Tomas Arvidson.

Anmälan, till ”prova på ” den 22 september eller hela kursen, senast 15 september, till Håkan Oscarsson [email protected] eller 0702-23 95 66.

Informationsbroschyr
Alpha-kurs