Skördefest

Så  närmar sig hösten och därmed skördetiden. 

Vi träffas lördagen den 3 oktober kl.19:00 till en skördehögtid. Peter Lindroos kommer att tala och vår ungdomskör Jennyz spelar och sjunger. Det blir även tillfälle att lämna en gåva vid skördeoffret. Servering.