Besök av Torsten Åhman

Välkommen på Gudstjänst den 30 oktober kl 10 där Torsten Åhman predikar, Gina Gustavson och Anders Håkansson ansvarar för sången. Det är speciell "höstoffer" där vi samlar in pengar till församlingens verksamhet. Sten Hallenrud leder mötet. Söndagsskola parallellt med gudstjänsten.Servering efter Gudstjänsten.