Sommarens gudstjänster

Under perioden 3 juli till 7 augusti kommer Equmeniakyrkan i Ljurhalla och Asklanda-Ornunga att anordna gemensamma gudstjänster. Samverkan avslutas i år med ett våffelcafé i Ljurhalla. För mer information om gudstjänsterna hänvisar vi till programblad och kalender på hemsidan.