Söndagsskolan

Söndagsskolan är för dig som är mellan fyra och tolv år och barnvakten för de yngre barnen. Under gudstjänsttid på söndagar finns söndagsskola och barnvakt med i gudstjänsten i Equmeniakyrkan Ljurhalla. Där blir en barnruta med ett varierat program som är särskilt utformat för alla barn. Efter att vi har tänt barnens ljus, som får brinna under resten av gudstjänsten som en påminnelse för de vuxna om oss, går vi till våra egna aktiviteter. Vi får lyssna till olika bibelberättelser som sedan förstärks med drama, sång och olika former av pyssel. 

Vi medverkar på olika sätt i equmenia-gudstjänster, julfest och sommaravslutning. 

Cirka en gång i månaden inbjuder vi barnen till Korsdrag som är ett barnmöte.

Vill du eller dina barn vara med i söndagsskolan är ni välkomna på söndagar klockan 10:00. Välkomna!