I stadgarna för museet står att det ska påminna om tider som varit för att inspirera inför framtiden. Så vill församlingen att det ska fungera och förhoppningen är att en tillbakablick ska ge visioner om att Gud är densamme än och att Han vill ge mening i varje människas liv än idag.

Equmeniakyrkan Ljurhalla hälsar besökare - enskilt och i grupp - välkomna till museet!