Våra olika verksamheter

Gudstjänster

Det är oftast gudstjänst på söndagar kl. 10:00 i Equmeniakyrkan Ljurhalla. Under vår och höstterminen deltar de yngre barnen i den första delen av gudstjänsten innan de går till söndagsskola och barnvakt.

Församlingen firar nattvard cirka en gång per månad.

Hemgrupper

Det finns några olika hemgrupper som träffas på olika tider. Är du intresserad kontakta:

Anna och Gunnar Kullberg eller

Håkan och Ingela Oscarsson 

Hela människan

Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation. Församlingen har en andakt på Hela människan, ca tre gånger per termin (oftast fredagar kl. 18:30).

Bön

I samband med gudstjänst på söndagar är det oftast bön kl. 9:30-9:50.

På onsdagar kl. 9-10 är det bön i Equmeniakyrkan Ljurhalla.

Det finns en bönegrupp som träffas på måndagar kl. 18:30 och några bönegrupper som träffas vid andra tillfällen. 

Symöten

Det finns ett par olika grupper som träffas för symöten en gång per vecka.

Andakter på äldreboende

Församlingen hjälper till med andakter på kommunens äldreboende ca tre gånger per termin. Andakterna är oftast på lördagar kl. 10:30 på Kullingshemmet och kl. 11:15 på Vårdgården. Kontakta någon i styrelsen om du vill hjälpa till vid något tillfälle.

Hjulet

Hjulet är en second hand butik i Vårgårda som drivs av PMU tillsammans med flera församlingar i Vårgårda kommun. Avkastningen av försäljningen går till olika biståndsprojekt i utvecklingsländer runt om i världen.

Församlingen har fler arbetsgrupper som regelbundet hjälper till i butiken med försäljning samt att ta emot och märka upp varor i butiken.

Kontakt är Lennart Ålleving
[email protected]