De flesta skrifter och böcker är förvarade i det brandsäkra arkivet under museet och allt är infört, dels i kyrkans dataregister och dels i arkiv- och museikatalog. Registret för både arkivet och museet innehåller 2862 poster som ställs till förfogande för var och en som är intresserad. Antalet inventarier i museet uppgår till 354 stycken.