Från Alingsås

Kör E20 mot Stockholm. Cirka 5 km från Alingsås, vid Bälinge, svänger du höger, skyltat mot Ljurhalla. Du kör förbi en fyrkorse i Kärtared, fortsätt rakt fram. Vid Norskabro svänger du vänster, och efter ytterligare två kilometer kan kyrkan ses till höger.

 

Från Borås
Kör RV 42 mot Trollhättan/Vårgårda. Cirka en mil innan Vårgårda kommer du till en fyrvägskorse, sväng vänster, så kan kyrkan ses till vänster. Parkeringen är första vägen in till vänster.

Från Vårgårda

Kör RV 42 mot Borås i cirka en mil, sväng sedan mot höger, och kyrkan kan ses till vänster. Parkeringen är första vägen in till vänster.