Equmeniakyrkan Ljurhalla

... är en levande församling som har många verksamheter för både gammal och ung. Vi är ca 155 medlemmar från tonåren upp till 90-års åldern. Varje söndag förmiddag firar vi gudstjänst, men också på veckorna händer mycket: för de lite yngre finns barnsång, söndagsskola, scout och fredagscafé, men också Nårungakören och syföreningar träffas varje vecka.

Equmeniakyrkan Ljurhalla ligger i Vårgårda kommun (ca 7 mil öster om Göteborg), mitt i en landsbygd med ett rikt föreningsliv.

Trakten kring Vårgårda är speciell, med mycket stora församlingar mitt ute på landsbygden. På 1800-talet drog det fram en väckelse som har satt stor prägel både på bygden och församlingen. I väckelsens spår bildades många församlingar och här och var kan du se gamla missionshus, som nu fått en ny funktion som bostäder. Detta blev en möjlighet när kyrkan i Ljurhalla byggdes som en följd av att de fem församlingarna Ljur, Lida, Nårunga, Nårunga-Norra och Åred gick ihop och bildade Nårunga-Ljur Missionsförsamling. 1985 invigdes kyrkan i Ljurhalla, som även rymmer SMU-gården och en församlingssal.

Även om vi har en fantastisk historia, så blickar vi framåt. Under flera år har vi jobbat utifrån vår vision: En kyrka för hela bygden där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen
Det finns tre anställda i församlingen; en pastor på 75 procent tjänstgöring (50% under 2019) Tomas Arvidson, en diakon på 40 procent tjänstgöring Håkan Oscarsson samt en pastor med ungdomsinriktning på 75 procent tjänstgöring Emil Thelin.

Tillsammans med de anställda satsar församlingen nu framåt i sitt arbete utifrån följande fokusområden: ledarvård, undervisning, själavård samt unga vuxna. Under 2018-19 jobbar vi med övergripande temat “vardagstro”.

Om du vill stödja församlingens arbete ekonomiskt, kan du:

Regelbundet eller vid något enstaka tillfälle göra överföringar till

  • Bankgiro 187 - 8644 eller

  • Bankkonto 7553 28 18 614

Lämna en gåva i kollekten i samband med gudstjänst.

Du kan även låta din kyrkoavgift gå till Equmeniakyrka i Ljurhalla. Du hittar mer information om kyrkoavgiften via länken.

Läs mer om vår verksamhet i: