Rätt Strategi

Jag spelade min längsta beachvolleybollmatch i veckan. En spännande kamp som efter 1-1 i set fick avbrytas på grund av mörker och avgörande set spelades 15 timmar senare. Vi hade under vilan lagt upp en glasklar strategi som vi följde så mycket vi bara kunde. Ändrad servetaktik och blockspel gjorde att vi kunde vinna klart. Mellan varje boll påminde vi varandra om taktiken och att behålla fokus. Skön seger då vi förlorat mot samma lag två dagar tidigare…

Så många gånger har jag förlorat i den andliga kampen. Det kan ha berott på felaktig strategi, men oftast att jag inte haft någon strategi alls, eller inte följt den strategi jag har lagt ut. Tid tillsammans med Gud, ger oss glädje, sinnesro och fyller oss med kärlek till medmänniskor. Ingen nyhet för de flesta av oss. Det är inte heller något nytt att det är så svårt att prioritera den tid tillsammans med Gud, som vi så gärna vill ha.

Nu är en utmärkt tid att skaffa en god strategi för ditt andliga liv. Sätt ut bestämda tider för bön och bibelläsning (realistiska – börja i det lilla). Gör allt du kan för att hålla det du har satt upp. Kom gärna överens med någon annan och gör allt för att uppmuntra varandra att hålla er till det ni bestämt.

I Equmeniakyrkan i Ljurhalla utmanar vi dig att läsa Matteus tillsammans med oss, från 10 okt – 21 feb. Lång tid? Ja, men bara ett litet stycke varje dag. Vi kommer dessutom att läsa dagens bibeltext i olika sammanhang i kyrkan och många söndagar handlar predikan om det vi läst i veckan. Vore det inte en god strategi för dig att vara med? (Bibelläsningsplanen finns i kyrkan och inom kort på hemsidan)

I vår beachvolleymatch lyckades vi inte 100%-igt, men vi lät inte våra misslyckanden formas till fördömelse. Inte heller fick våra missar oss att överge strategin. Istället uppmuntrade vi varandra till att glömma felen och göra nya försök i enlighet med planen.

Så också i den andliga kampen. Fördömelse kommer inte från Gud. Däremot är förlåtelse och peppande att komma igen, en av Guds bästa grenar. Som Guds avbilder är också vi kallade att uppmuntra varandra!

”Hitta på allt ni kan för att få varandra att älska och hjälpa varandra ännu mer; dra er inte för att be och tillbe Gud tillsammans – som somliga gör – utan sporra varandra! Hebr. 10:24f

Kom ihåg vad Kristus undervisade om, och låt hans ord få breda ut sig bland er. Det är ju bara hans ord som gör er visa och förståndiga. Då kan ni vägleda och undervisa andra. Kol. 3:16

Tomas Arvidson, pastor