Cafékväll med besök av Stig Gustavsson

Stig Gustavsson berättade på ett generöst sätt om de motgångar och medgångar han haft under de senaste åren, då han varit sjuk. Berättelsen var fylld av värme och humor. Han uttryckte särskilt hur mycket omsorgen från vänner och släktingar hade hjälpt honom under denna tid.
Han delade med sig av några bibelord och några sånger som varit ett särskilt stöd för honom under de mörka dagarna.