Första advent

Tänd ett ljus var temat för första advent i Ljurhalla, där Nårungakören sjöng, här med gästsolist Emma Stålberg. vår pastor utmanade oss att "bli lysande, vara brinnande och bli ljuständare".