25-årig rysk-svensk vänskap firad Ljurhalla

Veckan före jul gästades Equmeniakyrkan i Ljurhalla av sex personer från den baptistförsamling i Ryazan i Ryssland, som man haft nära kontakt med i 25 år. Glädjen över utbytet har varit ömsesidigt, och församlingarna har lärt sig mycket av varandra. 

Församlingen i Ryazan driver bland annat ett omfattande arbete för barnhemsbarn och framförallt genom att man byggt om sin gamla kyrka till ett utslussningshem för ungdomar som måste lämna barnhemmen när de blir 16 år. Genom kyrkan får de inte bara bostad en period, utan också hjälp med att lära sig sköta ett hem,  utbilda sig och söka arbete. Arbete har slagit väldigt bra ut och det går ofta bra för dessa ungdomar. Man har också börjat med ett liknande för ensamstående unga ensamstående mördrar. För att kunna bedriva sin hjälpverksamhet får man stöd från församlingen i Ljurhalla genom att få del av överskottet från arbetet med Hjulet second hand i Vårgårda. 

Vid besöket i Ljurhalla bodde gästerna i olika hem i bygden. Programmet under vistelsen var intensivt och omfattade bl.a studiebesök på såväl Gäsene mejeri som Gudmundstorps gård i Vesene. Mats och Jonas Holgersson förevisade och berättade om den mycket moderna gård med främst mjölkproduktion som familjen Holgersson bedriver. 

Övriga uppskattade programpunkter var besök på Jul på Liseberg, Hjulet second hand, God Moves dansuppvisning samt julkonsert i Ljurhalla. Församlingens gäster medverkade i söndagens gudstjänst och hade del i det svenska-ryska julbordet på söndagskvälllen. 

Medlemmarna i församlingarna besöker varandra i stort sett varje år. Förra året var en busslast med 35 svenskar i Ryazan, och vad som blir nästa år får vi se, men båda kyrkorna ser fram emot ett fortsatt utbyte och samarbete.