Scout avslutning

Onsdagen 25 Maj var sista scoutkvällen för terminen. Den innehöll bland annat såpa-bandy, volleyboll, korvgrillning och en utvärdering av det gångna året.