Söndagsskolans vårfest

Söndagen den 15 maj firade söndagsskolan vårfest. Söndagsskolbarnen medverkade bland annat med med sång och bildspel. De största barnen förklarade med hjälp av stenar vad synd är och hur det känns när man har gjort något dumt. Pastor Tomas tog i sin predikan hjälp av barnen som fick lösa olika rebusar. De barn som gått sitt första år i söndagsskolan fick varsin bok som en uppmuntran att fortsätta.  Efter gudstjänsten fikade alla tillsammans.