Gudstjänst med God moves, Jennyz och Emil Thelin

Söndag 15 april hade vi familjegudstjänst! Ungdomskören Jennyz medverkade med sång och God moves var med och dansade. En utgångskollekt samlades in till God moves.

Under gudstjänsten var det barnvälsignelse.

Vi hade också besök av Emil Thelin som sökt tjänst som ungdomspastor hos oss. Han intervjuades av Lina Marinder samt predikade.

Gudstjänsten avslutades vid fikaborden.