KonfirmationsGudstjänst

2 sep var en högtidsdag i kyrkan med konfirmationsgudstjänst. Konfirmanderna deltog i mötet med draman. Ungdomskören Jennyz spelade. Mikaela Johansson ledde mötet och Tomas Arvidson delgav några visa ord. Mikaela Johansson avtackades också av församlingen för hennes tre år som ungdomsledare.