Scoutläger - Morsning Korsning

30 maj till 2 juni var scouterna på läger på Åsengården. Vi var ca 300 personer. Vi hade både regn och sol. På fredagen var det projekt då vi lärde oss om olika kommunikationssätt ex. Teckenspråk.

På lördagen var det spårning där vi använde våra kommunikationskunskaper.

På söndagen avslutades lägret med en gemensam gudstjänst.