KonfirmationsGudstjänst

Under söndagen den 25:e augusti var det stor fest i kyrkan. Det var dags för konfirmanderna som gått under ett år att avsluta med konfirmationsgudstjänst. Årets konfirmander har varit Emma Stålberg, Evelina Andersson, Alfred Sävenstrand och Linus Erlandsson. Emil Thelin och Alice Marinder har varit lärare. Under gudstjänsten framförde konfirmanderna ett drama, ungdomskören Jennyz sjöng, Emil Thelin predikade och Alice Marinder var mötesledare. Pastor Emil Thelin avtackades också efter att han slutar i Ljurhalla.