Scoutgudstjänst

Den 21:e april var det scoutgudstjänst i Ljurhalla Missionskyrka. På mötet deltog en skara scouter och en massa andra personer. Ingela Oscarsson ledde mötet men scouterna var mötets fokus. Scouterna mottog nya märken som introduceras i samband med SMUs ingång i Equmenia.

En ny scoutledare välkomnades också in i ledarstaben. Fanny Nyberg mottog välsignelse, ett märke och ett snöra för att markera hennes intåg in i det härliga ledargänget.

En nyligen uppstartad "manskör" bjöd på ett par gamla godingar, så som: Pärleporten och Guldgrävarsången.

Efter gudstjänsten bjöds det på fika som fredagscaféet hade bakat. Pengarna från fikat gick till scouternas kommande scoutläger.