Påskkonsert i Equmeniakyrkan i Ljurhalla

På palmsöndagen hölls en konsert i Equmeniakyrkan i Ljurhalla.  För konserten stod Nårungakören, under ledning av Hans-Lennnart Raask. Som musiker medverkade, förutom Hans-Lennart vid pianot, Rudolf Scime på saxofon och Håkan Tenggren på cello.

Kören fördes oss från palmsöndagens jublande intåg i Jerusalem, över kampen i Getsemane, via korsfästelsen på Golgata till glädjen över uppståndelsen på påskdagen. Vi fick lyssna både på välkända psalmer, delvis i nya arrangemang, och på några mer okända sånger, varvat med solosånger, diktläsning och bibelläsning.

Efter gudstjänsten serverade scoutkåren grillad korv med bröd utanför kyrkan.

Equmeniakyrkans ledare i Ljurhalla

För ett par år sedan bildade Missionskyrkan,  Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt gemensamt samfund. Efter ingående samtal och omröstningar bland medlemmarna enades man om det nya samfundets namn.: Equmeniakyrkan i Sverige, och Lasse Svensson valdes till dess förste kyrkoledare. 

I söndags besökte Lasse Svensson Ljurhalla missionskyrka, i samband med församlingens höstfest. Än så länge heter kyrkan så, men inom kort kommer man att byta till namn ett som anknyter till Equmenia.

Gudstjänsten leddes av Gun Vårhall, som bl.a intervjuade Lasse Svensson, och vi fick reda på lite av hans bakgrund, bl.a som ung förhoppningsfull medlem i ett kristet rockband, till kurser på bibelskola, som sedan ledde till pastorsutbildning och pastorstjänster. Lasse med familj bor i Vallda utanför Kungsbacka, men Lasse är oftast på resande fot, för att träffa och inspirera församlingarna i den nya kyrkan.

Lasse Svensson predikade och talade bland annat om att ställa sig till Guds och medmänniskornas förfogande på olika sätt.

Under gudstjänsten hölls en särskild bönestund för de som drabbats av tyfonen på Filippinerna och vi uppmanades att skänka medel till de hjälporganisationer som arbetar där. Gun Vårhall informerade om att hela dagskassan på Hjulet Second Hand i Vårgårda i lördags gick till Filippinerna och att den uppgick till hela 104.000kr. Tack till alla kunder och givare!

Nårungakören sjöng flera sånger under gudstjänsten och ett höstoffer till församlingen togs upp. Samlingen avslutade på ett festligt sätt med god smörgåstårta och kaka.

Lyckad musikal i Ljurhalla Missionskyrka

Efter att ha övat intensivt under lördag-söndag, framförde sångare och musiker i alla åldrar, musikalen ”Tillsammans” i Ljurhalla missionskyrka i söndags. Sång- o musikpastorn Lars Widell,   Skara,  som också har skapat musikalen, stod för ledarskapet.  Widell berättade inledningsvis, att hans farfar, Evald Widell varit pastor i Ljurhallabygden, och var initiativtagare till det missionsmuseum, som finns än i idag.

I musikalen deltog ett 35-tal sångare och musiker och sången varvades med bibelläsning och med dans av några  flickor.

Efter musikalen var det lite mingelfika med goda hembakade kakor.

Scoutinvigning och startskott för equmenia Ljurhalla

I söndags firades gudstjänst i Ljurhalla Missionskyrka där Ljurhalla SMU och Ljurhalla SMU-scout officiellt blev en del av equmenia och equmeniascout.

För en tid sedan bytte SMU-riks namn till equmenia. Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Under stort pompa och ståt med trumpetfanfar, lila ballonger, serpentiner och konfetti klippte ordförande för equmenia Ljurhalla, Jakob Björkqvist, ett lila band och förklarade därmed övergången för genomförd. Lila är den genomgående färgen som gäller för equmenia, lila som betyder sanning.

Numera gäller också för scouterna ett nytt förbundsmärke och en ny scarf, allt i lila, vilket alla scouter fick under gudstjänsten. Förutom denna cermoni invigdes även flera nya scouter i patrullen Flugorna samt två nya ledarscouter, David Johansson och Anna Jonsson.

Kyrkan var denna dag välfylld och de samlade fick även lyssna till Evelina Karlsson och Erika Alsén som sjöng och spelade samt pastor Krister Johansson som predikade.

Gudstjänsten avslutades med tårtbuffe och även här var det genomgående temat lila. I allt från dukning till blommor och marsipanen på ett flertal tårtor återkom den lila färgen.

Uppskattade Artur Erikssonkväll i Ljurhalla

Missionskyrkan i Ljurhalla var fullsatt av åhörare från många platser när det var dags för en kväll till minne av en av våra mest kända och älskade kristna sångare och förkunnare under 60-, 70- och 80-talet. Författaren och teologie doktor  Karin Johansson, Alingsås, gav en sammanfattning av Artur Erikssons barndom, uppväxt och livsgärning i kyrkans tjänst. Uppgifterna och fotona var hämtade från hennes nyutgivna bok på om sångaren.

Nårungakören framförde ett flertal av de sånger Artur Eriksson sjöng, de flesta av dem skrivna och vissa fall även tonsatta av honom. Körledaren Hans-Lennart Raask hade nära samarbete med Artur Eriksson i många år och flera av sångerna var tonsatta och arrangerade av Hans-Lennart, som också berättade några minnen från vänskapen dem emellan.

De flesta av åhörarna kände igen sångerna och bland de som framfördes kan nämnas ”Ovan där”, Halleluja han lever”, ”Så helt förlåter Gud”,  samt ”Frälsare på korsets stam” 

Jörgen Edelgård, som tillsammans med Hans-Lennart Raask, var delaktig i utgivandet av Artur Erikssons bok ”Blomstersång i barndomsland” sammanfattade kvällen och alla i kyrkan deltog i avslutningssången ”Ära Halleluja”. Efter mötet serverades det smörgås och kaka. 

Verna Liljegärd och Eva Ahlsen sjunger duett i Nårunga kören.

Verna Liljegärd och Eva Ahlsen sjunger duett i Nårunga kören.

Höstupptakt i Ljurhalla missionskyrka

 Nu har den ordinarie verksamheten kört i gång på allvar i Nårunga-Ljur missionsförsamling efter sommarens olika aktiviteter och vid söndagens gudstjänst fick vi prov på mycket av det som erbjuds, inte minst i bland barn och ungdomar. Söndagsskolbarnen sjöng, liksom ungdomskören Jennyz och en ny och ungdomlig manskör. Församlingens nya ungdomsledare Alice Andersson, från Vimmerby presenterades och församlingen bad för henne och det arbete bland barn och ungdomar som väntar.

Egentligen startade höstterminen redan för att par veckor sedan med en uppskattad församlingshelg på Bobergsgården och Secondhandbutiken Hjulet i Vårgårda har varit öppen hela sommaren. Dessutom har både ungdomar och ledare varit på tonårs- och scoutläger.

William Axelsson och Emma Josefsson blev intervjuade av mötesledaren Eva-Britt Oscarsson och de berättade och visade ett bildspel från det fotbollsläger som Euqumeniakyrkan arrangerat i Ryssland tillsammans med vänförsamlingen i Ryazan. Det hade varit en fantastisk vecka tillsammans med ryska barn och ungdomar, många av dem från de barnhem man stöder. 

En av församlingens medlemmar, Niklas Juniliden predikade och efter gudstjänsten var det fika. 

Nästa helg är det ungdomsmöte på fredag och vid gudstjänsten på söndag predikar Rodhe Marstorp och konfirmanderna presenteras

Scoutgudstjänst

Den 21:e april var det scoutgudstjänst i Ljurhalla Missionskyrka. På mötet deltog en skara scouter och en massa andra personer. Ingela Oscarsson ledde mötet men scouterna var mötets fokus. Scouterna mottog nya märken som introduceras i samband med SMUs ingång i Equmenia.

En ny scoutledare välkomnades också in i ledarstaben. Fanny Nyberg mottog välsignelse, ett märke och ett snöra för att markera hennes intåg in i det härliga ledargänget.

En nyligen uppstartad "manskör" bjöd på ett par gamla godingar, så som: Pärleporten och Guldgrävarsången.

Efter gudstjänsten bjöds det på fika som fredagscaféet hade bakat. Pengarna från fikat gick till scouternas kommande scoutläger.