Scoutinvigning

Vid söndagens gudstjänst i Equmeniakyrkan Ljurhalla var det scoutinvigning. Nio nya scouter invigdes och Charlotta Fredin invigdes som ledare. Scouterna bjöd på en modern tappning av "Den förlorade sonen" samt körsång. Ungdomsledare Alice Marinder predikade utifrån scouternas drama.