Skördefest i Ljurhalla med unikt inslag

Lördagen den 10 oktober var det skördefest i Equmeniakyrkan i Ljurhalla och kyrkan var traditionsenligt utsmyckad med bär, frukter, grönsaker och blommor. Detta som exempel på vad man kan tacka skördens herre för.

De unika under kvällen var att tre levande gåvor bars fram för att pastor och församling skulle be om Guds välsignelse över dem. Hanna och Daniel Fritzon ville tacka Gud för sina trillingpojkar, som de tagit emot som gåva av skaparen. Pastor Linda Danielsson från Horla­Siene missionsförsamling, förrättade välsignelseakten och predikade sedan över ämnet tacksamhet. Detta var helt naturligt en kväll som denna, dessutom var det Tacksägelsedagen på söndag.

Ungdomskören Jennyz spelade och sjöng och Gun Vårhall läste inledningsord. Under kvällen togs det upp ett rikligt tacksamhets-­ och skördeoffer till församlingen. Sten Hallenrud var mötesledare vid denna ovanligt festliga skördefest och efter gudstjänsten inbjöds alla till en generös och mycket smaklig tårtbuffé. Kyrkan var fullsatt men alla fick ändå äta så mycket tårta man önskade. Kvällen avslutade sedan av Linda Danielsson med några kvällstankar.