Årsmöte equmenia Ljurhalla

Fredagen den 19 september kl. 19:00 hade equmenia Ljurhalla årsmöte. Ordförande var Jakob Björkqvist och sekreterare var Elin Karlsson. Under kvällen gjordes olika val för det kommande verksamhetsåret. Till ordförande i equmenia Ljurhalla omvaldes Jakob Björkqvist. De som blev valda till ungdomsrådet på två år är: Elin Karlsson, Gustav Oscarsson, Mattias Yngvesson och Tobias Alsén. De som kvarstår med ett år är: Ola Thunberg, Emma Forsberg, Otto Arvidsson och Elenore Vårhall.