Equmeniakyrkan Ljurhalla firade sitt nya namn

För 30 år sedan bildades Nårunga-Ljur missionsförsamling efter samgående av flera missionsförsamlingar, och söndag 7 september var det dags att byta namn. På en festgudstjänst med kyrklunch firades att församlingen nu heter EQUMENIAKYRKAN LJURHALLA! Detta som en naturlig följd av att missions-, baptist-och metodistkyrkan tillsammans bildat EQUMENIAKYRKAN I SVERIGE. ”En kyrka i nutiden med fokus på framtiden” är ett motto som används i sammanhanget och detta var ett tema under gudstjänsten. Kyrkans nya logga presenterades av Kristina Stålberg. Lite historik hanns också med, då Fredrik Wigell gjorde en blixteposé över kristenheten i Sverige från Ansgar till idag, och konstaterade att missionskyrkan trots sin historia inte är gammal.

Nårungakören, barnkören och en liten manskör gladde åhörarna med sång och musik. I barnrutan lyckades Alice Marinder och Håkan Oscarsson förklara för barnen varför man går ihop och byter namn, - det är för att man älskar varandra och vill vara tillsammans. Ungefär som när man gifter sig!

Församlingens ordförande Gun Vårhall förklarade namnet antaget och under en trumpetfanfar avtäcktes ett stort namnstandar, som kommer att stå utanför kyrkan.

I sin predikan nämnde Sören Magnusson sedan att ekumenik används som beteckning på ”ett arbete för enhet och samförstånd inom kristenheten. Han predikade sedan över Jesu översteprästliga förbön med betoning på enhet, gemenskap och förbön mellan de kristna.

Som avslutningen bar Anders Stålberg och en grupp barn ut standaret och placerade det vid landsvägen, så alla kan se det!

Efter gudstjänsten firades högtiden med en pajpuffé och kaffe med dopp.