Konfirmationshögtid

Helgen den 23-24 maj var det gemensam konfirmationshögtid för Ljurhalla och Asklanda-Ornunga, där 15 ungdomar konfirmerades. På lördagskvällen var det nattvard och fest i Equmeniakyrkan Ljurhalla och på söndagen var det högtidsgudstjänst i en mer en fullsatt Asklanda-Ornunga missionskyrka.

Fotograf Leif Brunnegård & Jenny Forsberg (Klicka på bilden för att se den större)