Gudstjänst i försommartid

Söndagen den 7 juni samlades Equmeniakyrkan Ljurhalla till gudstjänst i försommartid. Nårungakören sjöng sommarsånger och tillsammans med alla besökare sjöngs sommarpsalmer. Pastor Tomas Arvidson predikade och de som ville erbjöds att dela nattvarden.
Under gudstjänsten gjordes en insamling, så kallat våroffer, till församlingens arbete. Efter gudstjänsten samlades många vid fikaborden för en stunds gemenskap.