Konfa 2016/17

Konfa 2016/17

Konfirmationen rivstartade med en konfahajk den 14-15 okt. Konfan är ett samarbete mellan Storsjöstrand och Ljurhalla. 8 konfirmander läser tillsammans under året.