Kämpalek Equmeniaden 2016

I lördags, 1 oktober, var Ljurhallas scouter med flera från hela regionen på kämpalek vid Kesberget i Vårgårda. Från Ljurhalla var vi cirka 38 stycken och allt som allt på kämpaleken var vi cirka 1600 personer. Temat för dagen var OS och därav hette kämpaleken "Equmeniaden". Vid invigningen var det en flaggparad där alla kårer hade en flagga representerad. Alla scouter fick sedan gå runt mellan olika stationer och tipsfrågor. Dagen avslutades med prisutdelning och andakt.