Scoutläger Trampolin 2013

Trampolin är equmenias riksscoutläger och arrangeras den 1-9 augusti 2013 i Loo utanför Alingsås.
Solen välkomnade alla scouter och ledare till lägerplatsen under inryckningen. Under hela dagen rullade det in scouter från alla Sveriges hörn. Dessutom deltog flera scouter från Danmark, Tyskland, Ecuador och Kongo–Brazzaville. Totalt var det ca 3700 deltagare. Ljurhalla var representerade av cirka 30 scouter och ledare.

Temat för lägret och dess aktiviteter var Hopp.  Ett exempel på detta var torsdagen som hade temat "Hopp för världen". Morgonen bjöd på samtal om rättvisa medan dagen var full av roliga övningar om temat. Vissa övningarna bestod bland annat av att deltagarna fick utöva vanliga sporter men med orättvisa regler medan andra övningar bestod av rollspel med kilmatförändringar som fokus.

Foto: Thomas Löfstrand

equmeniascout är det nya namnet på tre sammanslagna scout-organistaioner från Svenska Baptist Ungdomsförbundet, Svenska Missionskyrkans Ungdomsförbund och Metodistkyrkans Ungdomsförbund.

Nedan finns en video från lägrets avslutningsgudstjänst. 

Vill du veta mer kan du besöka dessa hemsidor: 

Trampolin 2013

Trampolin 2013 Facebook