Höstupptakt i Ljurhalla missionskyrka

 Nu har den ordinarie verksamheten kört i gång på allvar i Nårunga-Ljur missionsförsamling efter sommarens olika aktiviteter och vid söndagens gudstjänst fick vi prov på mycket av det som erbjuds, inte minst i bland barn och ungdomar. Söndagsskolbarnen sjöng, liksom ungdomskören Jennyz och en ny och ungdomlig manskör. Församlingens nya ungdomsledare Alice Andersson, från Vimmerby presenterades och församlingen bad för henne och det arbete bland barn och ungdomar som väntar.

Egentligen startade höstterminen redan för att par veckor sedan med en uppskattad församlingshelg på Bobergsgården och Secondhandbutiken Hjulet i Vårgårda har varit öppen hela sommaren. Dessutom har både ungdomar och ledare varit på tonårs- och scoutläger.

William Axelsson och Emma Josefsson blev intervjuade av mötesledaren Eva-Britt Oscarsson och de berättade och visade ett bildspel från det fotbollsläger som Euqumeniakyrkan arrangerat i Ryssland tillsammans med vänförsamlingen i Ryazan. Det hade varit en fantastisk vecka tillsammans med ryska barn och ungdomar, många av dem från de barnhem man stöder. 

En av församlingens medlemmar, Niklas Juniliden predikade och efter gudstjänsten var det fika. 

Nästa helg är det ungdomsmöte på fredag och vid gudstjänsten på söndag predikar Rodhe Marstorp och konfirmanderna presenteras