Nytt namn, nya möjligheter i Equmeniakyrkan Ljurhalla

Det nya enklare programbladet från Equmeniakyrkan Ljurhalla och Equmeniakyrkan Skogsbygden. 

Det nya enklare programbladet från Equmeniakyrkan Ljurhalla och Equmeniakyrkan Skogsbygden. 

Det som i folkmun är känt som Missionskyrkan i Ljurhalla har formellt haft namnet Nårunga-Ljur Missionsförsamling. Men nu har alltså församlingen bytt namn och heter Equmeniakyrkan Ljurhalla. Detta som en naturlig följd av att missions-, baptist-och metodistkyrkan i hela Sverige tillsammans bildat Equmeniakyrkan.

I samband med att det nya namnet, Equmeniakyrkan Ljurhalla, antagits blir det även en del förändringar med ny logotyp och ny grafisk profil för församlingen. Vi följer nu den grafiska profilen som finns framtagen nationellt för Equmeniakyrkan, men vi har en egen logotyp med tillägget Ljurhalla under den nationella logotypen. 

Med en ny grafisk profil såg vi möjligheterna att utveckla vårt programblad, det som vi tidigare kallat för FörsamlingsNytt. En arbetsgrupp har funderat, stött och blött frågor kring målgrupp för och innehållet i programbladet. I dagarna dyker det istället för FörsamlingsNytt ner ett blad i brevlådorna som heter Programblad. Denna enklare version, med kalender för händelser i vår församling de kommande tre månaderna, kommer att ges ut två gånger per år. En gång på hösten och en gång på våren. 

Två gånger per år kommer programbladet att utökas med mer redaktionellt material, dvs artiklar och reportage om våra verksamheter och vad som händer i och runt omkring vår församling. Detta blad kommer att heta Inblick i Equmeniakyrkan Ljurhalla och kommer att ges ut strax före jul och inför sommaren varje år. 

Målgrupper för både det enklare programbladet och det mer innehållsrika Inblick i Equmeniakyrkan Ljurhalla är förutom församlingens medlemmar och de som besöker våra olika verksamheter även bygdens alla invånare. Vi försöker därför ha en mer utåtriktad prägel på innehållet i programbladet. Det kan innebära att en del församlingsmedlemmar kommer att sakna viss så kallad intern information för församlingsmedlemmar. Den informationen kommer att finnas på anslagstavlan i serveringssalen i kyrkan.