Joakim Gunnardo avtackas

Joakim Gunnardo avtackades den 30:e juni. Han har varit anställd som vikarie sedan slutet av förra året. Under sin tid i församlingen har Joakim arbetat halvtid i församlingen.

Som ny visstidsanställd pastor kommer Krister Johansson från Vårgårda. Han kommer att arbeta deltid från och med september månad.

Församlingen kommer att arbeta fram en profil samt annonsera efter en ny pastor så snart som möjligt. 

Kors,_Latinskt,_Nordisk_familjebok.png