Nyanställda

Församlingen har glädjen att hälsa två anställda välkomna.

Pastor Krister Johansson, Vårgårda, har en tjänst på 50 % och kommer bland annat att vara med i konfirmationsundervisningen, han började sin tjänst den 1 september.

Ungdomsledaren Alice Anderson, Vimmerby, började sin tjänst den 15 augusti och hon arbetar 100 % i barn- och ungdomsarbetet.

Vi gläds åt att få ha med dem i vårt församlingsarbete.