Equmeniakyrkans ledare i Ljurhalla

För ett par år sedan bildade Missionskyrkan,  Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt gemensamt samfund. Efter ingående samtal och omröstningar bland medlemmarna enades man om det nya samfundets namn.: Equmeniakyrkan i Sverige, och Lasse Svensson valdes till dess förste kyrkoledare. 

I söndags besökte Lasse Svensson Ljurhalla missionskyrka, i samband med församlingens höstfest. Än så länge heter kyrkan så, men inom kort kommer man att byta till namn ett som anknyter till Equmenia.

Gudstjänsten leddes av Gun Vårhall, som bl.a intervjuade Lasse Svensson, och vi fick reda på lite av hans bakgrund, bl.a som ung förhoppningsfull medlem i ett kristet rockband, till kurser på bibelskola, som sedan ledde till pastorsutbildning och pastorstjänster. Lasse med familj bor i Vallda utanför Kungsbacka, men Lasse är oftast på resande fot, för att träffa och inspirera församlingarna i den nya kyrkan.

Lasse Svensson predikade och talade bland annat om att ställa sig till Guds och medmänniskornas förfogande på olika sätt.

Under gudstjänsten hölls en särskild bönestund för de som drabbats av tyfonen på Filippinerna och vi uppmanades att skänka medel till de hjälporganisationer som arbetar där. Gun Vårhall informerade om att hela dagskassan på Hjulet Second Hand i Vårgårda i lördags gick till Filippinerna och att den uppgick till hela 104.000kr. Tack till alla kunder och givare!

Nårungakören sjöng flera sånger under gudstjänsten och ett höstoffer till församlingen togs upp. Samlingen avslutade på ett festligt sätt med god smörgåstårta och kaka.

Scoutinvigning och startskott för equmenia Ljurhalla

I söndags firades gudstjänst i Ljurhalla Missionskyrka där Ljurhalla SMU och Ljurhalla SMU-scout officiellt blev en del av equmenia och equmeniascout.

För en tid sedan bytte SMU-riks namn till equmenia. Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

Under stort pompa och ståt med trumpetfanfar, lila ballonger, serpentiner och konfetti klippte ordförande för equmenia Ljurhalla, Jakob Björkqvist, ett lila band och förklarade därmed övergången för genomförd. Lila är den genomgående färgen som gäller för equmenia, lila som betyder sanning.

Numera gäller också för scouterna ett nytt förbundsmärke och en ny scarf, allt i lila, vilket alla scouter fick under gudstjänsten. Förutom denna cermoni invigdes även flera nya scouter i patrullen Flugorna samt två nya ledarscouter, David Johansson och Anna Jonsson.

Kyrkan var denna dag välfylld och de samlade fick även lyssna till Evelina Karlsson och Erika Alsén som sjöng och spelade samt pastor Krister Johansson som predikade.

Gudstjänsten avslutades med tårtbuffe och även här var det genomgående temat lila. I allt från dukning till blommor och marsipanen på ett flertal tårtor återkom den lila färgen.

Nyanställda

Församlingen har glädjen att hälsa två anställda välkomna.

Pastor Krister Johansson, Vårgårda, har en tjänst på 50 % och kommer bland annat att vara med i konfirmationsundervisningen, han började sin tjänst den 1 september.

Ungdomsledaren Alice Anderson, Vimmerby, började sin tjänst den 15 augusti och hon arbetar 100 % i barn- och ungdomsarbetet.

Vi gläds åt att få ha med dem i vårt församlingsarbete.