Equmeniakyrkans ledare i Ljurhalla

För ett par år sedan bildade Missionskyrkan,  Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt gemensamt samfund. Efter ingående samtal och omröstningar bland medlemmarna enades man om det nya samfundets namn.: Equmeniakyrkan i Sverige, och Lasse Svensson valdes till dess förste kyrkoledare. 

I söndags besökte Lasse Svensson Ljurhalla missionskyrka, i samband med församlingens höstfest. Än så länge heter kyrkan så, men inom kort kommer man att byta till namn ett som anknyter till Equmenia.

Gudstjänsten leddes av Gun Vårhall, som bl.a intervjuade Lasse Svensson, och vi fick reda på lite av hans bakgrund, bl.a som ung förhoppningsfull medlem i ett kristet rockband, till kurser på bibelskola, som sedan ledde till pastorsutbildning och pastorstjänster. Lasse med familj bor i Vallda utanför Kungsbacka, men Lasse är oftast på resande fot, för att träffa och inspirera församlingarna i den nya kyrkan.

Lasse Svensson predikade och talade bland annat om att ställa sig till Guds och medmänniskornas förfogande på olika sätt.

Under gudstjänsten hölls en särskild bönestund för de som drabbats av tyfonen på Filippinerna och vi uppmanades att skänka medel till de hjälporganisationer som arbetar där. Gun Vårhall informerade om att hela dagskassan på Hjulet Second Hand i Vårgårda i lördags gick till Filippinerna och att den uppgick till hela 104.000kr. Tack till alla kunder och givare!

Nårungakören sjöng flera sånger under gudstjänsten och ett höstoffer till församlingen togs upp. Samlingen avslutade på ett festligt sätt med god smörgåstårta och kaka.